Program

Wszystkie referaty trwać będą 15 minut, z 10 minutami na dyskusję po każdym. Z uwagi na stałe godziny otwarcia biblioteki (8:00-19:00) czas trwania referatów i dyskusji będzie rygorystycznie przestrzegany przez moderatorów.

Stolik rejestracyjny będzie się znajdował w sali obrad 245 i będzie czynny każdego dnia od godz. 8:00-16:30.

 

Poniedziałek, 23.10.2017
(sala 245, II piętro)


 

PANEL I
9:00-10:15

Mgr Jolanta Gajewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Spiralna koncepcja czasu w prawie kanonicznym

Ks. dr Piotr Karpiński
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Czas ciała w fenomenologii donacji J.-L. Mariona

Mgr Agata Starownik
Uniwersytet Warszawski
Czas naśladujący wieczność. Przestrzenne obrazy czasu w twórczości Edwarda Stachury

 

przerwa na kawę (15 minut)

 

PANEL II
10:30-11:45

Mgr Barbara Astaszow
Psychokulturowy wymiar postrzegania i doświadczania czasu

Dr hab. Grażyna Mańkowska
Uniwersytet Warszawski
Rekonstrukcja historyczna – zabawa czy żywa lekcja historii?

Mgr Marcin J. Leszczyński
Uniwersytet Łódzki
Czy czas historii zwalnia i przyspiesza? Rozważania nad kilkoma pojęciami

przerwa na kawę (15 minut)

 

PANEL III
12:00-13:15

Dr Małgorzata Ruchel
Uniwersytet Jagielloński
Eony i mgnienia – o kilku indyjskich spojrzeniach na czas

Mgr Anna Kuszmiruk
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Życie bez wyrzutów sumienia: koncepcja amor fati Fryderyka Nietzschego

Dr Janusz Bohdziewicz
Akademia Pomorska w Słupsku
Liveline czyli o medialności czasu

 

lunch we własnym zakresie (60 minut)

 

PANEL IV
14:15-15:30

Mgr Monika Bergiel-Klon
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Śląski
Tragizm istnienia w czasie. Rozważania E.M. Ciorana

Mgr Artur Nyczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Czasowość i dziejowość filozofii na gruncie myśli wczesnego Heideggera

Mgr Cyprian Gawlik
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Heglowska refleksja czasu

 

przerwa na kawę (15 minut)

 

PANEL V
15:45-17:00

Julia Cydejko
Uniwersytet Warszawski
Czas utracony i odzyskany Marcela Prousta i nasz

Dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Uchronia jako komentarz do współczesności: „Historia jutra” Curzia Malapartego

Paulina Pietras
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Przeszłość, która zachowuje się jak „prosię” – obraz przeszłości w Papudze Flauberta Juliana Barnes’a

 

przerwa na kawę (15 minut)

 

PANEL VI
17:15-18:30

Dr hab. prof. UP Marek Pieniążek
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
„Wiersze bez tekstu” – mój czas, moje wydarzenie, moja jedyna realność

Mgr Ewelina Szymczak
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Poetycka refleksja o naturze czasu w wybranej poezji polskiego Oświecenia

Dr Iwona Bielińska-Gardziel
Instytu Slawistyki PAN
Czas w pamięci – pamięć w czasie

 

Wtorek, 24.10.2017
(sala 245, II piętro)


 

PANEL VII
9:00-10:15

Dr Magdalena Kozak
Akademia Ignatianum w Krakowie
Czas jako relacja – do siebie i do Innego

Dr Andrzej Serafin
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Fizyczne i metafizyczne pojęcie czasu (Arystoteles – Heidegger – Derrida)

Mgr Damian Kałużny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dekonstrukcja jako wydarzenie nadchodzącej przyszłości

 

przerwa na kawę (15 minut)

 

PANEL VIII
10:30-11:45

Dr hab. Natasza Korczarowska
Uniwersytet Łódzki
You only live twice (or more). Paradoks czasu w narracjach puzzle films

Mgr Adam Cichoń
Uniwersytet Warszawski
Obraz-czas albo czas krystaliczny czyli temporalność w teorii kina Gillesa Deleuze’a

Paweł Kot
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Niepokój o przyszłość wśród uczestników ponowoczesnego rynku pracy

 

przerwa na kawę (15 minut)

 

PANEL IX
12:00-13:15

Dr hab. Beata Stuchlik-Surowiak
Uniwersytet Śląski
Czas stosowny (i niestosowny) do zawarcia małżeństwa w świetle tekstów parenetycznych  z XVI-XVII wieku

Mgr Bożena Bolesta-Wrona
Uniwersytet w Białymstoku
Czas i nazwy urządzeń do jego mierzenia (na podstawie nazw zegarków wyprodukowanych w XIX i XX w.)

Dr Joanna Dobosiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
O strukturze temporalnej aktu reklamowego (na przykładzie języka chorwackiego i polskiego)

 

przerwa na kawę (15 minut)

 

PANEL X
13:30-14:45

Dr Roman Chymkowski, mgr  Agata Koprowicz
Uniwersytet Warszawski
Artefakty odległej przyszłości

Mgr Beata Fijołek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
„Time is more like a big ball of wibbly wobbly time-y wimey stuff” – o podróżach w czasie i o tym jak czas jest postrzegany w gatunku science fiction na wybranych przykładach

Mgr Wojciech Madeja
Uniwersytet Śląski
Codzienność zabija. O starości superbohaterów w filmie „Logan: Wolverine”

 

lunch we własnym zakresie (60 minut)

 

PANEL XI
15:45-17:15

Dr Wojciech Mądry
Instytut Slawistyki PAN
Próba refleksji nad przemijaniem i trwaniem na przykładzie nekropolii piastowskich

Konrad Butas
Uniwersytet Jagielloński
Paruzja i Plan Pięcioletni. O zmianach kategorii czasu na przykładzie rewolucji październikowej

Mgr Kamil Karski
Muzeum, Historyczne Miasta Krakowa
Archeologia „skażonych krajobrazów”. O (nie)pamięci krakowskich obozów z lat 1942-1945

Mgr Mateusz Danielewski
Uniwersytet Warszawski
Czas w stosunkach międzynarodowych. Analiza możliwości zjednoczenia Korei Południowej i Korei Północnej w latach 2017-2037 – case study

 

Zamknięcie obrad

 

 

Advertisement

Call for papers

Czas się poświadcza, ustępując sobie
Emmanuel Lévinas

W kulturze funkcjonuje wiele przysłów dotyczących czasu, tak jak i wiele narracji poświę­conych temu fundamentalnemu dla naszej cywilizacji zagadnieniu. Rozumieć je można na wiele sposobów, zwłaszcza teraz, gdy pojawiają się coraz to nowe koncepcje i teorie dotyczące czasowości – w bardzo wielu wykładniach, począwszy od ujęć filozoficznych i antropologicznych poprzez kulturoznawcze i literaturoznawcze a skończywszy na medioznawczych, ludologicznych i groznawczych czy inter­­dyscyplinarnych. Czasowość współczesna jest migotliwa znaczeniowo i dotyka każdej sfery eg­zystencji: od wyobrażeń artystycznych (podróże w czasie) przez codzienność prokrastynacji (procrastinus to przecież odkładanie pracy na potem) aż po teorie naukowe z mostem Einsteina-Rosena (czyli, popularnie rzecz ujmując, tunelem czasoprzestrzennym) na czele. A że czas jest bez wątpienia cenny także jako temat, organizatorzy konferencji Czas i to, co inne zapraszają do podjęcia transdyscyplinarnej refleksji nad zagadnieniami takimi, jak m.in.:

 • Czas w literaturze
 • Czas w teorii literatury i narracji
 • Czas w filozofii
 • Czas w języku i językoznawstwie
 • Czas historyczny
 • Czas w światach alternatywnych
 • Czas kontrfaktyczny
 • Klasyczne i postklasyczne koncepcje czasowości
 • Paradoksy czasowe w narracjach kulturowych
 • Podróże w czasie
 • Czas a obyczajowość i codzienność
 • Zegary i zegarmistrzowie
 • Przemijanie
 • Koncepcje końca i wieczności
 • Relacja czasu i przestrzeni
 • Przeszłość i teraźniejszość w wizjach artystycznych i przekazach historycznych
 • Uchronie i bezczasy
 • Kategoria happy endu
 • i inne, organizatorzy są bowiem otwarci na wszelkie nowe i nienależące do przedłożonej listy pomysły i tematy wystąpień.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 23-24 października 2017 roku.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres czasitocoinne@gmail.com mija 10 października 2017 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Wstęp dla słuchaczy – wolny!

Miejsce obrad

Obrady w ramach dwudniowej konferencji Czas i to, co inne odbywać się będą w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w sali 245. W bibliotece na parterze jest szatnia, z której korzystanie jest obowiązkowe.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
ul. Rajska 1, 31-124 Kraków, Polska

W sali dostępny będzie rzutnik multimedialny oraz laptop z oprogramowaniem MS Windows 2010 oraz Office 365 (Word, PowerPoint, Excel). Organizatorzy zachęcają Prelegentów do przygotowania prezentacji w wielu formatach (.ppt, .pptx, .pdf) na wypadek konfliktów różnych wersji oprogramowania lub niekompatybilności. W sali – ze strony Ośrodka Badawczego Facta Ficta – zapewniony też będzie bezprzewodowy internet.

sala_konferencyjna_nr_245_20150818_1471935797
Sala 245. Copyright © by Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Mapa dla uczestników konferencji

Organizatorzy i kontakt

Komitet organizacyjny

dr hab. Joanna Hańderek (Wydział Filozoficzny UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Wydział Filozoficzny UJ)
dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Natalia Kućma (Wydział Filozoficzny UJ)
mgr Fryderyk Kwiatkowski (Wydział Filozoficzny UJ)

Instytucje organizujące

 

Kontakt

Zainteresowanych konferencją prosimy o kontakt mailowy pod adresem czasitocoinne@gmail.com. Uczestnicy konferencji w sprawach pilnych proszeni są o kontakt telefoniczny pod adresem dostępnym w stopce listów od organizatorów.