Miejsce obrad

Obrady w ramach dwudniowej konferencji Czas i to, co inne odbywać się będą w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w sali 245. W bibliotece na parterze jest szatnia, z której korzystanie jest obowiązkowe.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
ul. Rajska 1, 31-124 Kraków, Polska

W sali dostępny będzie rzutnik multimedialny oraz laptop z oprogramowaniem MS Windows 2010 oraz Office 365 (Word, PowerPoint, Excel). Organizatorzy zachęcają Prelegentów do przygotowania prezentacji w wielu formatach (.ppt, .pptx, .pdf) na wypadek konfliktów różnych wersji oprogramowania lub niekompatybilności. W sali – ze strony Ośrodka Badawczego Facta Ficta – zapewniony też będzie bezprzewodowy internet.

sala_konferencyjna_nr_245_20150818_1471935797
Sala 245. Copyright © by Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Mapa dla uczestników konferencji

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s