Program

Wszystkie referaty trwać będą 15 minut, z 10 minutami na dyskusję po każdym. Z uwagi na stałe godziny otwarcia biblioteki (8:00-19:00) czas trwania referatów i dyskusji będzie rygorystycznie przestrzegany przez moderatorów.

Stolik rejestracyjny będzie się znajdował w sali obrad 245 i będzie czynny każdego dnia od godz. 8:00-16:30.

 

Poniedziałek, 23.10.2017
(sala 245, II piętro)


 

PANEL I
9:00-10:15

Mgr Jolanta Gajewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Spiralna koncepcja czasu w prawie kanonicznym

Ks. dr Piotr Karpiński
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Czas ciała w fenomenologii donacji J.-L. Mariona

Mgr Agata Starownik
Uniwersytet Warszawski
Czas naśladujący wieczność. Przestrzenne obrazy czasu w twórczości Edwarda Stachury

 

przerwa na kawę (15 minut)

 

PANEL II
10:30-11:45

Mgr Barbara Astaszow
Psychokulturowy wymiar postrzegania i doświadczania czasu

Dr hab. Grażyna Mańkowska
Uniwersytet Warszawski
Rekonstrukcja historyczna – zabawa czy żywa lekcja historii?

Mgr Marcin J. Leszczyński
Uniwersytet Łódzki
Czy czas historii zwalnia i przyspiesza? Rozważania nad kilkoma pojęciami

przerwa na kawę (15 minut)

 

PANEL III
12:00-13:15

Dr Małgorzata Ruchel
Uniwersytet Jagielloński
Eony i mgnienia – o kilku indyjskich spojrzeniach na czas

Mgr Anna Kuszmiruk
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Życie bez wyrzutów sumienia: koncepcja amor fati Fryderyka Nietzschego

Dr Janusz Bohdziewicz
Akademia Pomorska w Słupsku
Liveline czyli o medialności czasu

 

lunch we własnym zakresie (60 minut)

 

PANEL IV
14:15-15:30

Mgr Monika Bergiel-Klon
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Śląski
Tragizm istnienia w czasie. Rozważania E.M. Ciorana

Mgr Artur Nyczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Czasowość i dziejowość filozofii na gruncie myśli wczesnego Heideggera

Mgr Cyprian Gawlik
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Heglowska refleksja czasu

 

przerwa na kawę (15 minut)

 

PANEL V
15:45-17:00

Julia Cydejko
Uniwersytet Warszawski
Czas utracony i odzyskany Marcela Prousta i nasz

Dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Uchronia jako komentarz do współczesności: „Historia jutra” Curzia Malapartego

Paulina Pietras
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Przeszłość, która zachowuje się jak „prosię” – obraz przeszłości w Papudze Flauberta Juliana Barnes’a

 

przerwa na kawę (15 minut)

 

PANEL VI
17:15-18:30

Dr hab. prof. UP Marek Pieniążek
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
„Wiersze bez tekstu” – mój czas, moje wydarzenie, moja jedyna realność

Mgr Ewelina Szymczak
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Poetycka refleksja o naturze czasu w wybranej poezji polskiego Oświecenia

Dr Iwona Bielińska-Gardziel
Instytu Slawistyki PAN
Czas w pamięci – pamięć w czasie

 

Wtorek, 24.10.2017
(sala 245, II piętro)


 

PANEL VII
9:00-10:15

Dr Magdalena Kozak
Akademia Ignatianum w Krakowie
Czas jako relacja – do siebie i do Innego

Dr Andrzej Serafin
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Fizyczne i metafizyczne pojęcie czasu (Arystoteles – Heidegger – Derrida)

Mgr Damian Kałużny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dekonstrukcja jako wydarzenie nadchodzącej przyszłości

 

przerwa na kawę (15 minut)

 

PANEL VIII
10:30-11:45

Dr hab. Natasza Korczarowska
Uniwersytet Łódzki
You only live twice (or more). Paradoks czasu w narracjach puzzle films

Mgr Adam Cichoń
Uniwersytet Warszawski
Obraz-czas albo czas krystaliczny czyli temporalność w teorii kina Gillesa Deleuze’a

Paweł Kot
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Niepokój o przyszłość wśród uczestników ponowoczesnego rynku pracy

 

przerwa na kawę (15 minut)

 

PANEL IX
12:00-13:15

Dr hab. Beata Stuchlik-Surowiak
Uniwersytet Śląski
Czas stosowny (i niestosowny) do zawarcia małżeństwa w świetle tekstów parenetycznych  z XVI-XVII wieku

Mgr Bożena Bolesta-Wrona
Uniwersytet w Białymstoku
Czas i nazwy urządzeń do jego mierzenia (na podstawie nazw zegarków wyprodukowanych w XIX i XX w.)

Dr Joanna Dobosiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
O strukturze temporalnej aktu reklamowego (na przykładzie języka chorwackiego i polskiego)

 

przerwa na kawę (15 minut)

 

PANEL X
13:30-14:45

Dr Roman Chymkowski, mgr  Agata Koprowicz
Uniwersytet Warszawski
Artefakty odległej przyszłości

Mgr Beata Fijołek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
„Time is more like a big ball of wibbly wobbly time-y wimey stuff” – o podróżach w czasie i o tym jak czas jest postrzegany w gatunku science fiction na wybranych przykładach

Mgr Wojciech Madeja
Uniwersytet Śląski
Codzienność zabija. O starości superbohaterów w filmie „Logan: Wolverine”

 

lunch we własnym zakresie (60 minut)

 

PANEL XI
15:45-17:15

Dr Wojciech Mądry
Instytut Slawistyki PAN
Próba refleksji nad przemijaniem i trwaniem na przykładzie nekropolii piastowskich

Konrad Butas
Uniwersytet Jagielloński
Paruzja i Plan Pięcioletni. O zmianach kategorii czasu na przykładzie rewolucji październikowej

Mgr Kamil Karski
Muzeum, Historyczne Miasta Krakowa
Archeologia „skażonych krajobrazów”. O (nie)pamięci krakowskich obozów z lat 1942-1945

Mgr Mateusz Danielewski
Uniwersytet Warszawski
Czas w stosunkach międzynarodowych. Analiza możliwości zjednoczenia Korei Południowej i Korei Północnej w latach 2017-2037 – case study

 

Zamknięcie obrad

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s